Content Manager (ENG)

Trading Solutions sp. z o.o.About the job

This job is sourced from a job board.
Jeśli wiesz co to znaczy BELTERYSTKA i Twój słownik pisany języka angielskiego nie sprowadza się do “Siema ziom ale beka byczqu wiesz co zrobił wczoraj Franek no masakra” ️ [Google Translate], znasz różnicę między przecinkiem a kropką i nie boisz się używać wyszukanych słów, a na dodatek Swoje myśli potrafisz przelać na papier i napisałbyś to ogłoszenie lepiej niż my? Ta oferta jest właśnie dla CIEBIE!


Trading Solutions poszukuje Kontent Menadżera (poziom C3) i Szoguna Złotego Pióra (platynowa lub złota stalówka i 69 level wtajemniczenia).


Co będziesz robił/a?


️ Bronił poprawności (nie politycznej) Contentu na blogu i innych kanałach komunikacji w języku angielskim


Przegrzewał komórki mózgowe brainstormując wspólnie z zespołem Social Media


️ Zlecanie graficzek naszym grafikom, dłuższych tekstów naszym pisarzom, bo nie musisz być jednoosobową orkiestrą.


Planowanie harmonogramu publikacji i trzymanie go w ryzach żelaznym piórem.


Monitoring i bieżąca analiza trendów, abyśmy zawsze byli o krok do przodu!


Must Have


✅ Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku Social Media Specialist / Community Specialist / PR Specialist / Communication Specialist.


✅ Doświadczenie w monitoringu i moderacji blogów osobistych i Influencerów itp.


✅ Lekkie pióro - nie zapomnij o BELTERYSTCE


✅ Otwarta głowa z masą kreatywnych pomysłów


✅ SEO i keyword research na wysokim poziomie wtajemniczenia


Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. C1). Musisz być lepszy niż Google Translate


✅ Podstawowa znajomość Google Analytics i narzędzi do monitorowania ruchu (Heatmaps)


✅ No i oczywiste: pasja i zamiłowanie do tworzenia contentu!


Wisienka Na Torcie


Wiedza z zakresu kryptowalut/ forex/ trading


Oferujemy


Pracę przy tworzeniu komunikacji marketingowej dla międzynarodowego produktu oraz ładny wpis w CV!


Luźna atmosfera w pracy i fajny zespół


Dowolna forma zatrudnienia (B2B, UZ, UP), wynagrodzenie adekwatne do stażu pracu oraz doświadczenia, płatny urlop


⬆️ Możliwość rozwoju


Wolną rękę - oczekujemy efektów, jak do nich dojdziesz zależy tylko od Ciebie!


Biuro w centrum Warszawy lub Łodzi


elastyczne godziny pracy - rozpoczynaj dzień pracy między 8 a 10


Imprezy integracyjne


By Wziąć Udział w Rekrutacji Wyślij Do Nas


1️⃣ CV


2️⃣ Swoje portfolio


/// ENG \\\


If you know what cryptocurrency trading means and you know the difference between a comma and a period, and you are not afraid to use sophisticated words, in addition, you can put your thoughts on paper, and you would write this advertisement better than we did? This offer is just for YOU!


Trading Solutions is looking for a Content Manager.


What will you do?


️ Defended the correctness (not political) of Content on the blog and other communication channels in English


Use your brain cells while brainstorming together with the Social Media team


️ Order graphics to our graphic designers and texts for our freelancers because you don't have to be a one-man band.


Plan your publication schedule and make sure everything is delivered on time


Monitoring and ongoing trend analysis so we are always one step ahead!


Must Have


✅ Min. 2 years of experience as a Social Media Specialist / Community Specialist / PR Specialist / Communication Specialist.


✅ Experience in monitoring and moderating blogs, websites, WordPress ect


✅ SEO and keyword research at a ninja level


Very good command of the English language (minimum C1). You have to be better than Google Translate


✅ Basic knowledge of Google Analytics and traffic monitoring tools (Heatmaps)


✅ And obvious: passion and love for content creation!


Cherry On Top


Knowledge of cryptocurrencies/ forex/ trading


We Offer


Work on creating marketing communication for an international product


Relaxed atmosphere at work and a friendly team


Any form of employment (B2B, UZ, UP), remuneration adequate to seniority and experience, paid holidays


Free hands - we expect results, how you get there depends only on you!


An office in the center of Łódź (CB Synergia) or the center of Warsaw


flexible working hours - start the working day between 8 and 10


Integration events


To Take Part In The Recruitment, Send Us


1️⃣ CV


2️⃣ Portfolio

Apply now
Apply now

Please let Trading Solutions sp. z o.o. know that you found this job on Web3Jobs.so. Your support will help us grow!